Gastrostomi hos barn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antall barn som får anlagt gastrostomi ved Rikshospitalet har økt betydelig de siste 20 årene.

  Forskerlinjestudent Morten Kvello og førsteamanuensis Kristin Bjørnland. Foto: Bjørn Harald Ohnstad
  Forskerlinjestudent Morten Kvello og førsteamanuensis Kristin Bjørnland. Foto: Bjørn Harald Ohnstad

  Gastrostomi som behandling av alvorlige spiseproblemer hos barn blir stadig mer vanlig. I en ny studie, publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Gastroenterology, ser man nærmere på den historiske utviklingen av gastrostomi ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet de siste 20 årene (1).

  Studien er en retrospektiv gjennomgang av alle pasienter under 15 år som fikk gastrostomi på Rikshospitalet i perioden 1994 – 2012, til sammen 649 barn med median alder 1,2 år. Nær halvparten hadde nevrologisk sykdom (48 %), etterfulgt av hjertesykdom (16 %) og andre medfødte misdannelser (17 %) som vanligste årsak. Perkutan endoskopisk gastrostomi var den vanligste teknikken (62 %), mens henholdsvis 31 % og 7 % fikk anlagt gastrostomien ved laparotomi eller laparoskopi. Antall pasienter økte jevnt, fra 24 pasienter i 1994 til 57 pasienter i 2012. Pasientene er yngre, og det er flere barn med hjertesykdom og medfødte misdannelser som får gastrostomi.

  – Antall pasienter som får gastrostomi per år er mer enn doblet i løpet av perioden, sier Morten Kvello, som mener dette i stor grad skyldes økt kunnskap om gastrostomi. Gastrostomi har få alvorlige komplikasjoner og har positive effekter på ernæring og livskvalitet hos både pasient og pårørende. Dette har trolig bidratt til at flere pasientgrupper nå får tilbud om gastrostomi og at inngrepet blir gjort på et tidligere tidspunkt i sykdomsforløpet, sier han. Ernæringsvansker er en hyppig problemstilling hos pediatriske pasienter, og kunnskap om ulike behandlingsalternativer er nødvendig for å gi disse pasientene best mulig behandling.

  Barnekirurgisk forskningsgruppe

  Barnekirurgisk forskningsgruppe

  Morten Kvello er forskerlinjestudent ved Universitetet i Oslo og har førsteamanuensis Kristin Bjørnland som hovedveileder. Artikkelen springer ut fra barnekirurgisk forskningsgruppe på Oslo universitetssykehus, som har som formål å bidra til forskningsbasert kirurgisk behandling av barn. Forskningsgruppen jobber nasjonalt og internasjonalt med kirurgisk behandling av barn med ernæringsproblemer, gastroøsofageal reflukssykdom og medfødte misdannelser i mage-tarm-kanalen.

  Artikkelen ble publisert i Scandinavian Journal of Gastroenterology i mai 2016.

  Ordforklaringer

  Gastrostomi: En kanal gjennom huden inn i magesekken, der en sonde føres gjennom kanalen. Gastrostomisonden kan brukes til å sikre tilstrekkelig ernæring hos barn og voksne som av ulike årsaker har langvarige spiseproblemer.

  Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG): Den mest brukte metoden for anleggelse av gastrostomi, der gastrostomikanalen blir etablert ved hjelp av gastroskopi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media