Dette er Legeforeningens stipender og priser

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Totalt fem priser og stipender deles årlig ut på Legeforeningens landsstyremøter.

  Marie Spångberg-prisen fra fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats, har som formål å stimulere kvinnelige leger til vitenskapelig innsats gjennom å belønne den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel skrevet av en norsk kvinnelig lege i et norsk eller internasjonalt tidsskrift hvert kalenderår. Prisen ble opprettet av Legeforeningen i 1993 i forbindelse med hundreårsjubileet for Marie Spångberg – den første kvinnelige legen i Norge.

  Legeforeningens kvalitetspriser for primær- og spesialisthelsetjenesten skal stimulere til kvalitetsarbeid i helsetjenesten. Prisene tildeles for arbeid der formålet er å heve kvaliteten på tjenestene, og med vekt på pasientfokus.

  Caroline Musæus Aarsvolds fond ble opprettet som en testamentarisk gave fra overlege Carl Musæus Aarsvold. Fondet bærer hans mors navn og disponeres av Legeforeningen. Av fondets avkastning deles det hvert år ut to studie- og reisestipend til to yngre norske indremedisinere. Kandidater som er under 40 år, har invitasjon og et definert mål for forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon prioriteres.

  Legeforeningens pris for forebyggende medisiner belønner den mest verdifulle artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening i perioden forut for landsstyremøtet. Formålet er å vekke interesse for forebyggende medisin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media