Endogent peptid gir økt kontraktilitet i musehjerte

Haakon B. Benestad Om forfatteren
Artikkel

Kan et nylig oppdaget peptid hos mus bane vei for en ny type behandling av hjertesvikt hos mennesker?

Muskelkontraksjon er avhengig av utslipp av Ca2+ fra sarkoplasmatisk retikulum og reopptak ved hjelp av den adenosintrifosfat (ATP)-drevne SERCA-pumpen. En antatt muskelspesifikk, såkalt langt ikke-kodende RNA (lncRNA), er nylig beskrevet (1). Denne lncRNA koder for et peptid som kan forsterke SERCA-aktiviteten ved å fortrenge kjente hemmere, slik som fosfolamban, sarkolipin og myoregulin. Hjertet hos mus med genmanipulert økt syntese av peptidet hadde økt kontraktilitet, mens hjertekontraktiliteten ble nedsatt ved redusert syntese i hjertemuskelcellene. Peptidet er det eneste kjente endogene peptidet som kan aktivere SERCA-pumpen ved å binde seg til den. Kan peptidet, eller RNA-et som koder for det, brukes til å øke hjertets kontraktilitet ved hjertesvikt?

– At lncRNA-er kan kode for hittil ukjente peptider, er veldig spennende, sier professor Kåre-Olav Stensløkken ved Seksjon for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Hjertesvikt er svært vanlig, særlig hos eldre, og selv om behandling hjelper mot symptomer og forlenger livet, er det ingen kurativ behandling mot alvorlig hjertesvikt – bortsett fra hjertetransplantasjon.

– Å målrette behandlingen via SERCA-pumpen er ikke en ny tanke og det foregår flere kliniske forsøk med slik behandling, også genterapi, sier Stensløkken. Det som er nytt i denne studien, er at et hittil ukjent, lite protein, som er relativt konservert i dyreriket, stimulerer pumpen. For å utnytte dette funnet klinisk vil man måtte øke konsentrasjonen av peptidet intracellulært, siden det ikke finnes kjent transport inn i muskelcellene. En måte å gjøre dette på kunne være å bruke genterapi for å øke kroppens egen produksjon av peptidet ved hjertesvikt. Siden peptidet er lite, kan også andre transportmåter forsøkes, for eksempel med nanopartikler, sier Stensløkken.

Anbefalte artikler