Abortfrekvens til ettertanke

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Siden 1990 har abortfrekvensen i verden gått ned fra 40 til 35 per år per 1 000 kvinner i fruktbar alder. Det viser en beregning publisert i The Lancet 11. mai 2016 (http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30380-4). Men de tilsynelatende gledelige sifrene skjuler andre og dystrere tall: Nesten all nedgang har skjedd i de mest utviklede deler av verden. Kulturelle og religiøse motforestillinger mot prevensjonsbruk samt dårligere tilgang til helsetjenester er noe av forklaringen på at aborttallene er uendret i de mindre utviklede deler av verden.

Derfor er det et paradoks at tilgangen til legal abort i mindre grad ser ut til å påvirke abortfrekvensen: Mens den er 37 per 1 000 kvinner i de land der abort er totalforbudt, er den 34 der abort er tillatt. Det bør være et tankekors, også for de krefter som ønsker å innskrenke tilgangen til abort her hjemme.

Anbefalte artikler