Det største landsstyremøtet noensinne

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi er stolte og glade over at vi også i år kan ønske velkommen til et innholdsrikt og spennende møte, denne gang med rekordhøyt antall delegater, sier Marit Hermansen.

STORT ENGASJEMENT: Mange ønsker å delta i debattene. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Aldri har flere delegater deltatt på landsstyremøtet. Totalt 145 representanter er påmeldt til møtet som finner sted på Soria Moria hotell fra 24. – 26. mai. I tillegg kommer en rekke inviterte gjester.

Delegatene kan se frem til interessante debatter og viktige avstemminger, ikke minst til den helsepolitiske debatten torsdag 25. mai.

15 måneder til Stortingsvalgkampen – hvor går de politiske og ideologiske skillelinjene i helsepolitikken? er overskriften på debatten. Innledere er i tillegg til Legeforeningens president Marit Hermansen, helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), Kjersti Toppe (Sp), og Torgeir Micaelsen (Ap), henholdsvis første og andre nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Andre aktuelle temaer er erfaringer og mulige alternativer etter 14 år med foretaksmodell, variasjon i over- og underforbruk i helsetjenesten og medisinskfaglig ledelse i kommunene

Blant sakene som er til behandling er juridisk bistand til leger, Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier, Legeforeningens lover om regionutvalg og regnskap og budsjett. Etterutdanning av overleger og spesialister, grunnutdanning for leger samt opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin er også blant temaene.

Følg møtet på nett og i sosiale medier

Som under forrige landsstyremøtet kan delegater og interesserte også denne gang følge møtet på våre nettsider: www.legeforeningen.no/landsstyremotet. Twitter: www.twitter.com/legeforeningen og Facebook: www.facebook.com/legeforeningen.

MedHums innsamlingsaksjon

Tradisjonen tro stiller medisinstudentenes humanitæraksjon på landsstyremøtet klare til å utfordre de ulike organisasjonsleddene og enkeltmedlemmene til å gi så det monner. Årets aksjon går til et AIDS/tuberkuloseprosjekt i Mumbai, India i samarbeid med Leger Uten Grenser. Innsamlingen på landsstyremøtet i 2014 ga totalt 621 711 kroner. Både organisasjonsledd og enkeltmedlemmer var rause med støtten.

Anbefalte artikler