Utbredt antibiotikaresistens ved urinveisinfeksjoner

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Resistens mot de mest brukte legemidlene mot urinveisinfeksjoner hos barn er svært utbredt. Dette viser en ny metaanalyse.

  I en systematisk gjennomgang og metaanalyse av 58 studier fra 26 land er forekomsten av antibiotikaresistens hos barn og ungdom med urinveisinfeksjon som skyldtes Escherichia coli undersøkt (1). Nær 78 000 dyrkningsprøver av urin danner grunnlaget for beregning av global resistens mot de mest brukte legemidlene ved urinveisinfeksjon.

  I alle landene var ampicillin det antibiotikumet med høyest forekomst av resistens. I Ghana og Nigeria ble det påvist resistens mot ampicillin i alle tilfellene med urinveisinfeksjon. Sveits hadde lavest resistensforekomst mot ampicillin (41 %). I høyinntektsland var det resistens mot trimetoprim-sulfa i rundt en tredel av tilfellene, mens det i lavinntektsland var mer enn dobbelt så høy forekomst av resistens mot dette legemidlet. I lavinntektsland ble det funnet resistens mot ciprofloksacin i over en firedel av tilfellene, mot under 2 % i høyinntektsland. Lavest resistens var det mot nitrofurantoin, uavhengig av hvilket land dyrkningsprøvene var fra. For samtlige antibiotiske midler ble det funnet høyere forekomst av resistens i lavinntektsland enn i høyinntektsland. Forekomsten av antibiotikaresistens i hvert enkelt land var høyere for antibiotika klassifisert som førstevalg enn for dem som ikke var det.

  I en metaanalyse av fem av de inkluderte studiene ble det funnet en oddsratio på 13,23 (95 % KI 7,84 – 22,31) for å finne resistens hos E. coli i dyrkningsprøver fra barn som hadde fått antibiotika mot urinveisinfeksjon 1 – 6 måneder før prøvetaking, sammenlignet med barn som ikke hadde fått antibiotika mot urinveisinfeksjon tidligere.

  Forfatterne mener at høy forekomst av resistens i lavinntektsland kan skyldes at salg av antibiotika uten resept er vanligere og at dyrkningsprøver ikke alltid tas før første behandlingsforsøk har feilet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media