Re: Er det trygt å føde hjemme?

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er min erfaring at antallet hjemmefødsler har økt noe i løpet av de siste årene. Det kan være ulike årsaker til dette. Mediedekninger av hjemmefødsler blant enkelte kjendiser kan kanskje hatt en betydning, kanskje også den fokusen på et enklere liv nærmere naturen i enkelte grupper. Henvisning til Nederland hvor hjemmefødsler utgjør en betydelig andel av alle fødsler, er ikke relevant for Norge. På dette området er organiseringen av fødselsomsorgen og nærhet til sykehus med fødselsberedskap helt forskjellig.

  Det er derfor på sin plass at Tidsskriftet i nr. 6/2016 refererer den ferske studien fra USA som entydig viser at planlagt hjemmefødsel var assosiert med høyere perinatal dødsrate og høyere odds for indusert fødsel, instrumentell forløsning og keisersnitt, i tillegg til lav apgarskår og kramper hos barnet (1, 2).

  Jeg har i mange år diskutert denne problemstillingen med mine amerikanske kolleger, og fått det klare inntrykk at dette lenge har vært en vanlig oppfatning. Å føde heter på amerikansk «to deliver» (å levere, direkte oversatt). En av kollegene uttrykte sitt syn ganske klart på følgende måte: «Home deliveries? – pizzas only!». Når jeg tidligere diskuterte denne problemstillingen med studentene, syntes det som om denne enkle formuleringen ble klart forstått – det vil den antagelig også bli av mødre som vurderer hjemmefødsel.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media