Utholdenhetstrening og risiko for atrieflimmer

Marius Myrstad Om forfatteren
Artikkel

Deltagelse i Birkebeinerrennet og langvarig utholdenhetstrening ser ut til å øke risikoen for atrieflimmer.

Marius Myrstad. Foto: Pernille Lønne Mørkhagen/Diakonhjemmet Sykehus

Mange er aktive på et høyere nivå enn det som har dokumentert gunstige effekter på helsen. Målet med mitt doktorgradsarbeid var å kartlegge sammenhengen mellom deltagelse i Birkebeinerrennet, langvarig regelmessig utholdenhetstrening og risiko for atrieflimmer.

Vi undersøkte forekomsten av atrieflimmer blant 509 eldre mannlige deltagere i Birkebeinerrennet og sammenlignet med et utvalg fra den generelle befolkningen. Etter justering for alder og kjente risikofaktorer for atrieflimmer var deltagelse i Birkebeinerrennet forbundet med 6 prosentpoeng økt risiko for atrieflimmer. I en annen studie undersøkte vi sammenhengen mellom regelmessig utholdenhetstrening og risiko for atrieflimmer blant 3 545 menn over 52 år, omtrent halvparten var tidligere eller fortsatt aktive deltagere i Birkebeinerrennet. Justert risiko for atrieflimmer økte med 16 % per tiår med trening og var høyest blant dem som hadde trent regelmessig i minst 30 år. Også blant de 1 449 kvinnene som deltok i studien, så trening ut til å være forbundet med økt risiko for atrieflimmer. Studien er den første til å vise denne sammenhengen blant kvinner.

Resultatene gir ikke grunn til å fraråde trening eller deltagelse i Birkebeinerrennet, men eldre skiløpere og andre aktive bør være oppmerksomme på symptomer på atrieflimmer, og leger bør være på utkikk etter arytmi hos pasienter som har trent gjennom mange år.

Disputas

Marius Myrstad disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 15.10. 2015. Tittelen på avhandlingen er Endurance exercise and atrial fibrillation. Atrial fibrillation among Norwegian veteran endurance athletes and the association between endurance exercise and risk of atrial fibrillation.

Anbefalte artikler