Nytt nettsted for yngre leger

Christine Rian Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Det blir ferske nyheter, debatt, kjente skribenter og litt humor når Norges unge leger nå har fått eget nettsted.

NYTT NETTSTED: Christer Mjåset og redaktør Hanne Valeur mener nettsiden vil gi medlemmene et bedre og mer moderne informasjonstilbud. Foto: Privat

21. april lanserte Yngre legers forening (Ylf) sitt nye digitale medlemsmagasin, yngreleger.no.

– Nettsiden skal være et samlingspunkt for foreningens medlemmer på tvers av geografi og spesialiteter. Den vil inneholde det som opptar de yngre legene og er et stort løft for foreningen, sier Ylf-leder Christer Mjåset.

Etter et halvt års intenst utviklingsarbeid, skjedde lanseringen på foreningens årsmøte i Kristiansand.

– Magasinet skal gi medlemmene de viktigste nyhetene og informasjonen, samtidig som vi vil underholde, bidra til debatt, refleksjon og litt humor i hverdagen, sier Hanne Valeur, redaktør for nettstedet.

Eget bloggpanel

Foreningen legger samtidig ned medlemsbladet på papir, Forum for yngre leger, og blir heldigitale. Foreningen vil nå medlemmene med informasjon raskt og i et format som er tilgjengelig der de er og når de trenger det.

– Dette gir medlemmene et bedre og mer moderne informasjonstilbud. Vi får muligheten til å spre artikler i sosiale medier og via nyhetsbrev, informasjonen vil kunne gjenfinnes via søkemotorer og medlemmene vil finne all informasjonen de trenger via smarttelefonen eller desktopen, sier Mjåset.

yngreleger.no vil inneholde nyhetssaker, kronikker, intervjuer med kjente og ukjente unge leger, presentasjoner av medlemmers doktorgradsarbeider og en egen arbeidslivsguide som gir medlemmene informasjon om rettigheter og plikter. Det vil også være et eget bloggpanel, som ved siden av leder Christer Mjåset og redaktør Hanne Valeur vil bestå av yngre leger fra hele landet.

– Bloggen skal vise frem mangfoldet i medlemsgruppen og stimulere til refleksjon rundt egen yrkesutøvelse og hverdag, samt skape utgangspunkt for debatter om temaer som opptar yngre leger, sier Valeur.

Direkte kommunikasjon

Under artiklene vil det være kommentarfelt om gir medlemmene mulighet til å komme med direkte tilbakemeldinger og spørsmål til de sentrale delene av foreningen.

– Her håper vi å få frem meninger og idéer som vi kan bruke i foreningens politiske arbeid, sier Valeur.

Mjåset tror yngreleger.no vil bidra til å binde foreningen tettere sammen, og bli et viktig diskusjonsforum for Ylf:

– Jeg håper yngreleger.no vil bli en nettside som medlemmene vil besøke jevnlig, og at informasjonen og innholdet vil gjøre dem bedre rustet i møte med arbeidsgiver.

Anbefalte artikler