Sverre Sandberg valgt til president i EFLM

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Sverre Sandberg. Foto Noklus

Sverre Sandberg (f. 1950), leder i den ideelle, landsdekkende organisasjonen Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus), er valgt til president for European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) for perioden 2016 – 18.

Sandberg er dessuten leder av Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS), overlege ved Laboratorium for klinisk biokjemi ved Haukeland universitetssykehus, professor ved Universitetet i Bergen og æresmedlem i Norsk Selskap for medisinsk biokjemi (NSMB).

Han tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1975, doktorgraden i 1982 og ble godkjent spesialist i medisinsk biokjemi i 1984.

European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine ble grunnlagt i 2007 og har som formål å samle nasjonale foreninger for klinisk kjemi og laboratoriemedisin og å skape en plattform for alle europeiske spesialister i laboratoriemedisin.

Anbefalte artikler