Rotete innføring

Håkon Kvåle Bakke Om forfatteren
Artikkel

Førstehjelpsråd, Norsk

Førstehjelp

200 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Undervisning, 2015. Pris NOK 351

ISBN 978-82-05-43628-2

Ifølge omslaget er dette en bok for alle som står i en situasjon der de må utøve førstehjelp. Den skal være både en lære- og oppslagsbok rettet mot blant annet frivillige organisasjoner, brannvesen, sykepleierhøyskoler og videregående skoler. Kanskje er det ønsket om å favne vidt og bredt som gjør at det skjærer seg litt for boken.

Forfatterne har lagt opp til en systematisk tilnærming til temaet. De starter med en kort introduksjon og gjennomgang av de akuttmedisinske tjenestene i Norge. Deretter er boken delt i en rød, gul, og grønn del. I den røde delen gjennomgås primærundersøkelsen av en pasient etter ABCDE-prinsippet og de umiddelbart livreddende tiltakene, inkludert hjerte-lunge-redning. I den gule delen omtales spesifikke sykdoms- og skadetilstander litt mer inngående. I siste del tar forfatterne for seg forflytning, sikkerhet på skadested, smittefare og hva man bør ha i førstehjelpsskrinet. En slik fargekodet inndeling er nok valgt for å gi en systematisk tilnærming med det viktigste først og deretter fungere som oppslagsverk. Dette er en god tanke, da livreddende førstehjelp både på basalt og profesjonelt nivå først og fremst dreier seg om helt enkle tiltak i rekkefølge. Dessverre rotes det til i gjennomføringen.

I stedet for enkle og tydelige algoritmer er boken utydelig og rotete i sin gjennomgang av undersøkelse og behandling. Faglig holder den stort sett et greit nivå. Den kunne kanskje tonet ned fokuset på mulige nakkeskader til fordel for å understreke viktigheten av fri luftvei, ettersom den primært retter seg mot legfolk. I en systematisk tilnærming burde dessuten ivaretagelse av egen sikkerhet komme før primærundersøkelse av pasient.

Språket er stort sett enkelt og forståelig, selv om det nå og da forekommer medisinske uttrykk som med fordel kunne vært forklart med norske ord for legfolk. Illustrasjonene er greie, men kunne vært bedre utnyttet til å forklare de ulike livreddende tiltak. Tabellene er oversiktlige, særlig er oversikten over vanlige husholdningsartikler, deres giftighet og eventuell behandling informativ. Bokens forslag til ulike praktiske øvelser vil være nyttig i undervisningssammenheng.

I alt er ikke dette en bok jeg vil anbefale for grunnivå med mindre man har en dyktig underviser til å systematisere stoffet. Den vil imidlertid kunne være et greit nok supplement til kurs eller Norsk Førstehjelpsråds oversiktlige førstehjelpshefter for de som vil lære litt mer.

Anbefalte artikler