Zikavirus gir fosterskader

Ruth Halsne Om forfatteren
Artikkel

Sammenhengen mellom zikavirusinfeksjon hos gravide og mikrokefali hos barn forsterkes av ny studie.

Illustrasjonsfoto: Reuters/NTB scanpix

88 gravide kvinner i Rio de Janeiro ble undersøkt for å verifisere sammenhengen mellom zikavirusinfeksjon hos gravide og fosterskade (1). Inklusjonskriteriene var feber samt utslett i løpet av de fem påfølgende dagene. Serum og urin ble undersøkt for zikavirus-RNA med nukleinsyreamplifiseringstest. Virus-RNA ble funnet hos 72 av 88 kvinner. Kvinnene ble fulgt opp med bl.a. ultralydundersøkelser, men 28 kvinner som testet positivt for zikavirus, ville av ulike grunner ikke gjøre dette. Av de resterende 42 kvinnene som testet positivt, ble det oppdaget avvik i fosterutviklingen hos 12, hvorav fire viste tegn til mikrokefali. Hos de 16 kvinnene som testet negativt for zikavirus, ble det ikke gjort noen avvikende funn. Da artikkelen ble publisert, var åtte av 42 barn født, og alle ultralydfunn er så langt bekreftet.

– Sammen med en kasusstudie som ble publisert i samme tidsskrift, forsterker disse funnene en årsakssammenheng mellom zikavirusinfeksjon under graviditet og mikrokefali, sier forsker Mari Kaarbø, som leder Virologisk forskningsgruppe ved Oslo universitetssykehus.

Kasusstudien omhandler en gravid europeisk dame som oppholdt seg i Brasil under graviditeten, og som hadde feber og utslett på slutten av første trimester (2). Etter at ultralydundersøkelser viste mikrokefali ble graviditeten terminert. Undersøkelser av fosterets hjernevev viste unormal utvikling og zikaviruslignende virioner som ble påvist med elektronmikroskopi. Nukleinsyreamplifiseringstest og sekvensering av virusgenomet bekreftet at dette var zikavirus.

Anbefalte artikler