Meldte dødsfall

Artikkel

Lars Kjetland 14.1. 1935 – 30.3. 2016

Berit Marie Mortensen 13.8. 1959 – 23.3. 2016

Gudbrand Olav Fossan 17.11. 1936 – 5.3. 2016

Per Oddvar Aass 23.3. 1950 – 29.2. 2016

Inger Johanne Våla 29.10. 1938 – 20.2. 2016

Franz Xavier Ernst Gruber 26.10. 1963 – 19.2. 2016

Hanna Berit Knutzen Rokseth 9.10. 1940 – 1.2. 2016

Sigvald B. Refsum d.y. 7.8. 1930 – 30.1. 2016

Anbefalte artikler