I dette nummeret

Redaksjonelt

Medisin og vitenskap

Karl Olav Viddal
Gunnar Schistad*
Tore Nordshus
Ellen Merete Hagen
Ivar Otto Gjerde
Christian Vedeler
Nils Hovdenak
Loai Kali*
Flemming Lund
Arnulf Langhammer
Turid Lingaas Holmen
Jostein Holmen
Kristina Broliden
Thomas Tolfvenstam
Nikos Papadogiannakis
Magnus Westgren
Peter Matt
Anders Lundqvist
Lottie Skjöldebrand-Sparre
Margareta Nyman
Jan Inge Henter
Odd Vinje
Berit Flatø
Øystein Førre

Tema

Ole Petter F. Clausen
Gøril Olsen
Geir E. Tjønnfjord

Kommentar og debatt

Reidar Pedersen
Bjørn Hofmann
Ståle Løland
Vigleik Leira
Kristin Aasebø
Heidi Eilertsen
Kari Ulveland
Hans Jacob Nerdrum
John Leer
Mette Brekke
Steinar Hunskår
Nils Kolstrup
Christian Lycke Ellingsen
Jostein Johnsen
Thomas Rajka,
Petter Andreas Steen,
Jon Bland
Willy Pedersen,
Kristinn Hegna

Nyheter og reportasjer

Ragnhild Ørstavik
Grete Strand
Grete Strand
Einar Skoglund

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Ellen Juul Andersen