Cytostatika – viktig melding om feil

Stein Kvaløy Om forfatteren
Artikkel

Den sjette utgaven av boken Cytostatika. Medikamentell behandling ble sendt ut til alle landets leger i desember 1999 (1, 2). Dessverre er det oppgitt feil dosering for et medikament. Korreksjon er sendt til sjefleger/avdelingsleger ved medisinske avdelinger i Norge.

Vi ønsker å formidle denne informasjonen til alle Legeforeningens medlemmer.

Rettelse CYTOSTATIKABOKEN 6. utgave 1999

Vinkristin (Oncovin)

I noen av cellegiftkurene er dessverre et av medikamentene (vinkristin) dosert feil. Hvis den oppgitte doseringen følges kan dosen bli to ganger høyere enn tillatt maksimumsdose, noe som kan foråsake alvorlige bivirkninger og varige skader.

Feildoseringen gjelder medikamentet vinkristin (Oncovin¬) i cellegiftkurene CHOP og COP i kapittelet om non-Hodgkin lymfomer på side 294.

Vinkristin er feilaktig dosert til 2 mg/m2, riktig dosering skal være: Vinkristin 2 mg (som også er øvre maksimumsdose) .

Methyl-GAG

Det er også registrert en feil ved MIME kuren (side 295) der det er oppgitt at Methyl-GAG skal gis dag 1 og 8. De riktige tidspunktene skal være dag 1 og 15 .

Vi beklager det inntrufne og ber om at denne meldingen blir gitt innen egen avdeling og til andre avdelinger/personer som doserer cellegiftkurer.

Anbefalte artikler