Dynamisk psykiatri

Artikkel

Dette er 5. reviderte og utvidede utgave av en vel etablert lærebok. Boken har gjennomgått en omfattende revisjon. Likevel holder forfatteren fast på sitt dynamiske perspektiv, selv i en tid som er sterkt preget av nyvinninger innen biologisk psykiatri. Dette er utvilsomt bokens styrke. Samtidig som boken gir en bred gjennomgang av de psykiske lidelser, deres symptomatologi, forløp og behandling, er fremstillingen hele veien preget av et dynamisk perspektiv som i vår tid har lett for å havne i biologiens skygge.

Samtidig er denne styrken også noe av bokens svakhet. Mange vil nok synes at omtalen av biologiske perspektiver en del steder blir i snaueste laget. Dette er imidlertid uttrykk for et bevisst valg hos forfatteren: ”Jeg har (. . .) forsøkt å sette menneskets opplevelsesverden i sentrum, men samtidig med respekt for de biologiske kunnskaper om mentale prosesser.”

En rekke medforfattere har bidratt med reviderte eller nyskrevne kapitler om innvandrer- og flyktningpsykiatri, personlighetsutvikling, stoffmisbruk, personlighetsforstyrrelser, forstyrrelser i den seksuelle funksjon, selvmord og selvmordsforsøk, psykofarmaka, diagnostikk og klassifikasjon, distriktspsykiatri, demens og om rettsregler for det psykiske helsevern i Norge. Det sistnevnte kapittel gir en nyttig gjennomgang av de nye lovbestemmelser som ennå ikke har trådt i kraft.

Boken er oversatt fra svensk. Stort sett er språket ledig og godt. Imidlertid er det en del skjønnhetspletter. Uttrykket ”omdiagnostisert” er ikke norsk, og medikamentet Klorpromazin heter i Norge Hibanil og ikke Hibernal. Rent galt blir det når den norske oversettelsen lyder: ”Mange av de gamle pasientene som i dag opptar plassene på mentalsykehusene, er hospitaliserte (sykehusskadde). De hadde kanskje hatt det bedre om de aldri hadde kommet i kontakt med noen form for sykepleie.” Den danske oversettelsen er her langt bedre.

Slike skjønnhetsfeil til tross, kan boken trygt anbefales som en bred innføring i psykiatrien med vekt på dynamiske perspektiver.

Svein Friis

Avdeling for forskning og undervisning

Ullevål sykehus

Anbefalte artikler