Barn og unge som selger sex

Willy Pedersen,, Kristinn Hegna Om forfatterne
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 2/2000 side 215 er det på grunn av en kodefeil blitt oppgitt feil gjennomsnittsalder for førstegangs salg av seksuelle tjenester. Riktig debutalder er for gutter 14,2 år (standardfeil 1,38) og for jenter 14,4 år (standardfeil 1,33).

Anbefalte artikler