Les mer om ...

Artikkel

Barns rettigheter i sykehus

Kravene til personalkontinuitet i behandlingen, aktivisering og skoletilbud blir ikke oppfylt ved sykehusenes barneavdelinger. Tilbudet til ungdom er særlig mangelfullt, viser en spørreundersøkelse blant 90 barn og foreldre.

Barn med astma

Bare tre av fem barn med astma har en akseptabel sykdomskontroll, viser en undersøkelse fra Nord-Trøndelag.

Sviktende håndhygiene

Vil enklere tilgang til desinfeksjonsmidler og mer bruk av hånddesinfeksjon i stedet for håndvask bedre hygienen ved norske sykehus?

Alderspsykiatri

I Telemark er all alderspsykiatrisk kompetanse nå samlet i én avdeling ved sentralsykehuset. En evaluering konkluderer med at omorganiseringen har økt kvaliteten på de alderspsykiatriske tjenestene.

Moderne patologidiagnostikk

I serien om patologidiagnostikk drøftes i dette nummeret væskestrømscytometri og databasert bildeanalyse. Dessuten illustreres dagens bruk av ploidiundersøkelser ved presentasjon av en pasient med ovarialkarsinom.

Forskningsformidling

Medisinere ved Universitetet i Oslo ønsker ikke å bruke mer tid på formidling, mens Det medisinske fakultet i Trondheim har etablert et eget formidlingsprosjekt.

Juvenile artritter

Det er foreslått nye klassifikasjonskriterier for idiopatiske artritter hos barn.

Cøliaki og nevrologi

Med bakgrunn i åtte pasienthistorier diskuteres sammenhengen mellom cøliaki og nevrologisk sykdom.

Laserbehandling av bronkiale karsinoider

Fire av seks pasienter med bronkiale karsinoider er radikalbehandlet med Nd YAG-laser.

Anbefalte artikler