Den kroniske smertens epidemiologi

Artikkel

The International Association for the Study of Pain har gitt ut en rekke bøker om smertetilstander. Den siste utgivelsen er en kritisk oversikt over epidemiologiske studier av kroniske smertesyndromer. Denne boken fyller et lenge følt behov for en kilde, et standardverk som systematisk går igjennom metodespørsmål, nye resultater fra forskningen og forslag til prioriterte forskningsområder på kroniske smerter.

Boken bygger på den erkjennelsen at kroniske smerter, på tross av deres åpenbart individuelle og subjektive natur, er et svært stort problem for samfunnshelsen. Bokens uttalte mål er å vise god epidemiologisk forskning.

Epidemiology of pain er bygd opp av uavhengige kapitler som er nyskrevet av toneangivende forskere på sitt felt. De første kapitlene vies epidemiologiske spørsmål: Hvilken rolle har epidemiologien i studiet av kroniske smerter, hvilke metoder kan brukes og hvilke krav bør stilles? De følgende kapitlene tar opp viktige felles områder: psykologiske faktorer, kjønnsperspektivet, kulturelle faktorer, smerter blant barn og eldre. Deretter omtales i 11 separate kapitler de hyppigste syndromene, bl.a. fibromyalgi og kroniske utbredte smerter, postoperativ smerte, fantomsmerter, sentralnervøse smerter etter slag, migrene og hodepine, ansiktssmerter, temperomandibulær smerte, nakke-, skulder-, rygg- og knesmerter

Forfatterne har systematisk brukt Medline og andre databaser. Studiene er vurdert etter bestemte kriterier, bl.a. når det gjelder definisjon av smerter, utvalgsstørrelse, statistisk analyse og ekstern validitet. Inkluderte studier refereres i både tekst og oversiktstabeller. Hvert kapittel omhandler prevalens av smerter i befolkningen, fordeling etter kjønn, alder, status og yrke, tilstandenes naturlige forløp og deres konsekvenser for funksjon, arbeidsevne, bruk av helsetjenester og kostnader. I varierende utstrekning diskuteres også årsaker til smertens oppkomst og utvikling samt forslag til videre forskning på området. Akutte smerter, smerter ved kreft, behandling og klinikk inngår ikke.

Boken har ingen konkurrenter, og den er uunnværlig som referanse for leger og tannleger som arbeider med kroniske smertepasienter og for samfunnsmedisinere og epidemiologer med kroniske smertetilstander og muskel- og skjelettlidelser som arbeidsfelt. Den er lettlest og oversiktlig og et illustrativt eksempel på hvordan kunnskapsstatus innenfor et medisinsk felt bør skrives.

Søren Brage

Institutt for allmennmedisin og

samfunnsmedisinske fag

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler