Røykfrie fly over og ut?

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Gjennom tyske medier har Legeforeningen fått informasjon om at flyselskapet Lufthansa vurderer om de igjen skal tillate røyking på enkelte strekninger. Årsaken er at enkelte røykere har reagert særdeles negativt på forbudet.

Generalsekretær Harry Martin Svabø har i et brev til ledelsen i SAS Norge bedt om at selskapet internt tar opp viktigheten av å beholde røykfrie flyginger. I brevet fra Legeforeningen påpeker Svabø at en slik beslutning vil kunne skape store problemer for det forebyggende helsearbeidet som tar sikte på å redusere helseskadene av tobakksrøyking. Dessuten vil det være et alvorlig tilbakeslag for den positive innsatsen som flyselskapene over hele verden bidrar med.

Brevet avsluttes med at ledelsen i SAS bes om å holde fast ved politikken med røykfrie fly som selskapet hittil har stått for, og en anmodning til ledelsen for andre partnere i SAS om ikke å endre holdning til røyking i fly.

Legeforeningen har også sendt et brev til World Medical Association og bedt om at organisasjonen følger opp initiativet.

Anbefalte artikler