Vellykket turnussamling i Østfold

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Forsøk med turnussamlinger for å bidra til positiv utvikling av denne delen av legeutdanningen, er satt i gang i Østfold.

  Artikkel

  Det var turnuslege Siri Brinchmann-Hansen som tok initiativ til tiltaket overfor assisterende fylkeslege Siri Fosse. I januar var veiledere og turnusleger samlet ved fylkeslegens kontor for å drøfte saken. Turnussamlinger som et tiltak for å utvikle denne delen av legeutdanningen har vært gjennomført i Nordland, Troms og Finnmark.

  Gevinst for fremtidige kandidater

  Gevinst for fremtidige kandidater

  – Det er viktig å dele erfaringer med veilederne. Snart får de jo nye turnusleger å forholde seg til, og da kan våre erfaringer være nyttige, sier Siri Brinchmann-Hansen. Ingen av turnuslegene som var til stede på møtet, ville klage over veiledningen de fikk, men påpekte at den planlagte strukturen har vært vanskelig å gjennomføre.

  Anne Birgit Rolstad fikk en pangstart på turnustjenesten. Fra sykehusturnus med lite mulighet til å ta egne avgjørelser ble hun satt rett i en ledig kommunelegestilling. Etter 14 dager var hun helt utslitt.

  – En mykere start hadde vært ønskelig, synes Rolstad som tross denne opplevelsen er fornøyd med turnustjenesten og kommer til å fortsette i allmennpraksis.

  Fornøyde veiledere

  Fornøyde veiledere

  For flere av veilederne i Østfold var turnussamlinger noe helt nytt, men de møtte fylkeslegen med entusiastisk innstilling. De sa at veilederrollen tvinger dem til å tenke gjennom hvorfor de handler som de gjør, og de blir oppdatert i sykehusenes prosedyrer og tenkemåter.

  Store forventninger fra pasientene i allmennpraksis har vært opplevd som tunge for noen av turnuslegene i Østfold, og dette drøftet de med veilederne på møtet. Å bryte med den praksis som tidligere leger har innført, er ikke lett for en turnuslege.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media