Vellykket turnussamling i Østfold

Ingar Sagedal Bie Om forfatteren
Artikkel

Det var turnuslege Siri Brinchmann-Hansen som tok initiativ til tiltaket overfor assisterende fylkeslege Siri Fosse. I januar var veiledere og turnusleger samlet ved fylkeslegens kontor for å drøfte saken. Turnussamlinger som et tiltak for å utvikle denne delen av legeutdanningen har vært gjennomført i Nordland, Troms og Finnmark.

Turnuskandidat Siri Brinchmann-Hansen og Siri Fosse. Foto IS Bie

Gevinst for fremtidige kandidater

– Det er viktig å dele erfaringer med veilederne. Snart får de jo nye turnusleger å forholde seg til, og da kan våre erfaringer være nyttige, sier Siri Brinchmann-Hansen. Ingen av turnuslegene som var til stede på møtet, ville klage over veiledningen de fikk, men påpekte at den planlagte strukturen har vært vanskelig å gjennomføre.

Anne Birgit Rolstad fikk en pangstart på turnustjenesten. Fra sykehusturnus med lite mulighet til å ta egne avgjørelser ble hun satt rett i en ledig kommunelegestilling. Etter 14 dager var hun helt utslitt.

– En mykere start hadde vært ønskelig, synes Rolstad som tross denne opplevelsen er fornøyd med turnustjenesten og kommer til å fortsette i allmennpraksis.

Fornøyde veiledere

For flere av veilederne i Østfold var turnussamlinger noe helt nytt, men de møtte fylkeslegen med entusiastisk innstilling. De sa at veilederrollen tvinger dem til å tenke gjennom hvorfor de handler som de gjør, og de blir oppdatert i sykehusenes prosedyrer og tenkemåter.

Store forventninger fra pasientene i allmennpraksis har vært opplevd som tunge for noen av turnuslegene i Østfold, og dette drøftet de med veilederne på møtet. Å bryte med den praksis som tidligere leger har innført, er ikke lett for en turnuslege.

Anbefalte artikler