Inviterer helseministeren til Vesterålen

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

De ville ikke senere bli møtt med at politikerne ikke kunne vite hvor tøff legetjenesten oppleves både for pasienter og leger med vakante stillinger og mange vikarer. Derfor dannet de en aksjonsgruppe og tok opp forholdene og situasjonen for pasienter og leger i Distrikts-Norge i pressen. Legene fikk oppslag i riksmediene, og også helseminister Dagfinn Høybråten kommenterte utspillet.

– På bakgrunn av helseministerens kommentarer i NRK radio besluttet vi å invitere ham til Øksnes kommune, sier kommunelege I, Ellen Birgitte Pedersen. Hun forteller at aksjonsgruppen foruten henne selv består av Henning Aanes fra Hadsel kommune, Arne Vassbotn fra Sortland kommune, Anders Svensson fra Bø kommune og Yngvar Vestgjord fra Andøy kommune. Gruppen mener at to av Høybråtens kommentarer viser at han ikke fullt ut forstår hvorfor de sa ifra.

– At han var skuffet over at vi ikke kom med konkrete tiltak, forbauser oss, sier Pedersen. Vår hensikt er å få oppmerksomhet mot et stort og utfordrende problem. Det andre er at han mente vi selv måtte gjøre helsetjenesten attraktiv for å trekke til seg primærleger. Et slikt utsagn fra vår øverste myndighet når vi virkelig ber om hjelp, opplever vi som fullstendig misforstått i forhold til vårt forsøk på å nå frem med et budskap på vegne av en yrkesgruppe og en befolkning som behøver stabile leger, sier Pedersen. – Vi har invitert ham til Øksnes, slik at han kan få oppleve vår hverdag.

Helseministeren kommer til Vesterålen 4. april.

Anbefalte artikler