Retningslinjer for hjerte-lunge-redning av barn

Thomas Rajka,, Petter Andreas Steen,, Jon Bland Om forfatterne
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 1/2000 på side 40 i litteraturreferanse 7, 11, 12, 21 og 25 skal det stå Ann Emerg Med (Annals of Emergency Medicine).

Anbefalte artikler