Notiser

Grete Strand, Grete Strand, Einar Skoglund Om forfatterne
Artikkel

Dagbok 2000 på Internett

På Legeforeningens Internett-sider, www.legeforeningen.no finnes det en ny nettspalte som vi har kalt Dagbok 2000. Der forteller leger om sine erfaringer og tanker i form av korte øyeblikksnotiser fra legehverdagen basert på en konkret dag.

Den nye nettspalten er kommet i gang etter suksessen med øyelege Diana Hoffs rotur over Atlanterhavet. Hoff har delt sine opplevelser og refleksjoner gjennom dagboknotater, og dagboken er blitt lest av svært mange.

Men man trenger imidlertid ikke å ro over Atlanterhavet for å få opplevelser som er spennende å lese for andre, derfor den nye spalten Dagbok 2000. Vil du dele dine erfaringer fra et møte med en pasient, kollegiale opplevelser eller andre hendelser i legelivet – med eller uten hvit frakk?

Kontakt nettredaksjonen med tips eller send ditt bidrag direkte til nettredaksjonen@legeforeningen.no . Se dagboken på www.legeforeningen.no

Ledige legestillinger på Internett

Alle ledige legestillinger som annonseres i Tidsskriftet er lagt ut i en ny database på Legeforeningens hjemmesider. Stillingsannonsene er tilgjengelige i en enkel, søkbar form. Man klikker seg inn og velger stillingskategori, spesialitet og hvor i landet man ønsker å arbeide. Annonsen med en kort beskrivelse kommer frem, deretter kan man lese og skrive ut hele annonsen i papirversjon. På inngangssiden finnes søknadsskjema for legestillinger og attest for søknad på assistentlege II-stilling med fortrinnsrett.

Den nye tjenesten er en betydelig forbedring i forhold til annonsene som til nå er lagt ut i formatet pdf som krevde et eget program for å leses og som var vanskelig å laste ned. Til tross for besværlig tilgang til annonsene har tjenesten vært blant de mest populære på Legeforeningens hjemmesider. Nå er tjenesten tilgjengelig for alle som har Internett og det er enkelt å finne frem blant ledige stillingene. Nye legestillinger finnes på nettstedet: www.legeforeningen.no/stilling/

Rapportering om utdanningsvirksomheten 1999

I bestemmelsene for spesialistutdanningen § 9 er alle utdanningsinstitusjoner pålagt å utføre årlig rapportering om utdanningsvirksomheten. Rapportene vil bli vurdert av spesialitetskomiteen for den enkelte spesialitet.

Sekretariatet har sendt rapporteringsskjema for 1999 til utfylling og retur med ønskede vedlegg. Av hensyn til spesialitetskomiteenes arbeidsbyrde ber vi om at utdanningsutvalget ved alle sykehusavdelingene og ansvarlig overlege prioriterer dette arbeidet og overholder fristene som er satt for retur av rapportene.

Anbefalte artikler