Nye navn på helseregioner

Språkspalten
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Språkrådet har følgende kommentar til skrivemåten av navnene på helseregionene:

  I Sosial- og helsedepartementet har vi fått oppgitt at de nye helseregionene er egne institusjoner med sekretariat, eget brevpapir og det hele.

  Vår vurdering blir derfor at de nye navnene må regnes som egennavn og bør ha store forbokstaver i tråd med skrivemåten på nettsidene:

  • Helseregion Nord-Norge

  • Helseregion Midt-Norge

  • Helseregion Vest

  • Helseregion Øst

  • Helseregion Sør

  Prinsippet for institusjonsnavn som består av flere ord, er stor forbokstav i det første ordet og små i de neste. Her vil det imidlertid se underlig ut med «vest», «øst» og «sør» med små bokstaver. Det kan bli tvil om disse himmelretningene er en del av selve navnet. Et argument i tillegg er jo at navnene bør være mest mulig parallelle, og i de to første skal det være store bokstaver.

  En annen sak er det at statlige institusjoner skal ha navn som kan brukes både på bokmål og nynorsk, eventuelt ha to navneformer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media