Rikt illustrert oppslagsverk i urologi

Artikkel

Det har den senere tid kommet mange flotte oppslagsverk i urologi. Flere av dem har vært anmeldt i Tidsskriftet. Den aktuelle bok atskiller seg fra andre bøker ved at den har mindre tekst og i stedet er svært godt illustrert med tegninger, figurer og bilder av høy kvalitet, slik at illustrasjonene faktisk blir like viktige som teksten. I tillegg er det anvendt algoritmer i utstrakt grad for bl.a. å illustrere anbefalt rekkefølge for diagnostiske prosedyrer. Boken virker både spennende og tiltalende.

Serien består av fem bind. Det bind jeg har fått til gjennomsyn, omhandler kun mannlig infertilitet og impotens, mens øvrige urologiske temaer vil dekkes av de resterende fire bindene. Det eneste alvorlige ankepunktet blir da prisen: Det er oppgitt at det aktuelle bindet koster USD 125.

Avsnittet om impotens inneholder åtte kapitler. Bl.a. omhandles erektil patofysiologi og penisprotese. Komplikasjon ved protesekirurgi omtales grundig. Det er et fyldig kapittel om de diagnostiske tester man kan gjøre poliklinisk. Det er et eget kapittel om priapisme. De mest aktuelle operasjonsmetoder ved denne tilstand beskrives, men jeg savner El-Ghorabs metode, som sannsynligvis de fleste norske urologer bruker. Kapitlet om Peyronies sykdom er velskrevet og dekkende selv om det er kort. Aktuelle operasjonsmetoder er godt illustrert.

Avsnittet om mannlig infertilitet begynner med en oversikt over aktuell utredning for tilstanden. Hva som er viktig i anamnese og ved vanlig klinisk undersøkelse fremgår svært tydelig. Det gjøres rede for forskjellige aktuelle supplerende undersøkelser, slik som sædanalyse og hormonprøver. Indikasjon for testisbiopsi presiseres, likeledes indikasjon for transrektal ultralyd og for vasografi. Selv om kapitlet er kort, er presentasjonen oversiktlig, illustrasjonene mange og letter lesingen og tilegnelsen betydelig. Varicocele omhandles i et eget kapittel. Mikrokirurgi for vasovasostomi er rikt illustrert. Dessuten er det et eget kapittel om vasoepididymistomi som er et svært krevende inngrep og som i vårt land sannsynligvis bør foregå kun ved et par avdelinger. Deretter følger et kapittel om assistert befruktning. Boken avslutter med et eget kapittel om genetiske forhold ved mannlig infertilitet.

Denne bok er utvilsomt verdifull for leger som arbeider mye med mannlig infertilitet og potensproblematikk. Jeg vil også tro den vil være av nytte for dem som utfører krevende mikrokirurgi på ductus deferens og epididymis. Bokens styrke er at den er svært oversiktlig og lett å lese. Det vil bli spennende å se hvordan de øvrige bind er.

Jeg mener at serien bør finnes ved landets universitetssykehus.

Kjell J. Tveter

Urologisk avdeling

Ullevål sykehus

Anbefalte artikler