Helsefakta

Artikkel

Antall godkjente spesialister per 17.1. 2000 fordelt på kjønn

Totalt

Kvinner

Menn

Allmennmedisin

2 678

5752

103

Anestesiologi

759

132

627

Arbeidsmedisin

190

57

133

Barnesykdommer

511

133

378

Barne- og ungdomspsykiatri

141

87

54

Fysikalsk medisin og rehabilitering

120

28

92

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

633

200

433

Generell kirurgi

1 200

611

138

– Barnekirurgi

26

2

24

– Gastroenterologisk kirurgi

141

9

132

– Karkirurgi

113

2

111

– Ortopedisk kirurgi (grensp.)

338

7

331

– Thoraxkirurgi

94

1

93

– Urologi

139

4

135

Hud- og veneriske sykdommer

179

49

130

Immunologi og transfusjonsmedisin

62

15

47

Indremedisin

1 429

1781

251

– Blodsykdommer

49

5

44

– Endokrinologi

63

8

55

– Fordøyelsessykdommer

169

5

164

– Geriatri

101

31

70

– Hjertesykdommer

266

17

249

– Infeksjonssykdommer

79

9

70

– Lungesykdommer

188

23

165

– Nyresykdommer

90

13

77

Kjevekirurgi ogmunnhulesykdommer

34

2

32

Klinisk farmakologi

31

0

31

Klinisk kjemi

114

13

101

Klinisk nevrofysiologi

28

4

24

Medisinsk genetikk

28

6

22

Medisinsk mikrobiologi

113

34

79

Nevrokirurgi

54

1

53

Nevrologi

257

57

200

Nukleærmedisin

47

7

40

Onkologi

111

29

82

Ortopedisk kirurgi (hovedspes.)

107

4

103

Patologi

184

52

132

Plastikkirurgi

86

7

79

Psykiatri

1 042

331

711

Radiologi

515

123

392

Revmatologi

149

37

112

Samfunnsmedisin

571

64

507

Øre-nese-hals-sykdommer

334

35

299

Øyesykdommer

366

72

294

Kilde: Legeforeningens register per 17.1.2000.

For prosentandel kvinner i hver hovedspesialitet i 1960, 1991 og 2000, se Helsefakta i nr. 3/2000.

Merk at samme lege kan ha flere spesialistgodkjenninger og er da medregnet under flere spesialiteter. Merk at tabellen omfatter alle leger med norsk spesialistgodkjenning. En del av disse er utenlandske leger som ikke lenger er i Norge.

Anbefalte artikler