Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Pål Gulbrandsen

Medisin og vitenskap

Kari Fismen
Inger Johanne Osland
Eirik Fismen
Lisbet Borge*
Egil W. Martinsen*
Peter Hjort
Ole-Erik Iversen
Johan Kvalvik Stanghelle
Rae Frances Bell
Borrik Schjødt
Anne Grethe Paulsberg
Claes G. Tropé
Mark Baekelandt
Tone Bjørge
Vera Abeler
Janne Kærn
Knut Harboe
Kjetil Todnem
Lioudmila Zotova
Asbjørn Lind
Dagfinn Øgreid*
Kjetil Todnem
Knut Harboe
Lioudmila Zotova
Asbjørn Lind
Dagfinn Øgreid*
Arne Foss Abrahamsen

Tema

Dag E. Undlien*
Geir Joner
Knut Dahl-Jørgensen
Kjersti Skjold Rønningen
Louise Nicol-Smith
Peter A. Torjesen
Oddmund Søvik
Norsk studiegruppe for barnediabetes
Ingegerd Frøyshov Larsen

Kommentar og debatt

Kjell Nysveen
Ivar Aaraas
Fred Andersen
Tore Dahl
Arne Holm
Erik Langfeldt
Sigrun Winterfeldt
Ola Jøsendal
Hans Petter Aarseth
Arild Kovdal
Christian Biermann
Svein Aarseth
Magne Børset
Einar Johan Tveit
Anne Mathilde Hanstad
Atle Klovning

Nyheter og reportasjer

Arne Johan Norheim
Hans Ivar Heimgard
Kristin Green Nicolaysen
Kristin Green Nicolaysen
Astrid Marie Nylenna
Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen