Norgeshelsa i oppdatert utgave

Kristin Green Nicolaysen Om forfatteren

Programmet, som er kommet i ny versjon, kan blant annet brukes til å fremstille

temakart, sammenliknende linjediagram og til å gjennomføre enkle statistiske analyser (se Tidsskriftet nr. 14/2000). Norgeshelsa kan brukes direkte fra CD-ROM eller lastes ned fra Internett. Norgeshelsa finner du på hjemmesiden til Folkehelsa: (www.folkehelsa.no/fag/nhis/norgeshelsa.html).

Statens institutt for folkehelse har også

laget en populærvitenskapelig PowerPoint-presentasjon som viser eksempler på bruken av Norgeshelsa og som kan hentes fra denne siden: www.folkehelsa.no/fag/nhis/sistenytt/

Den nye versjonen inneholder nye data om tannhelse, kjønnssykdommer, AIDS, hepatitt, salmonella og kikhoste, selvrapportert helse og sykdom basert på helse- og levekårsundersøkelsene, befolkningstilvekst etter morens opprinnelse og flere data om dødsårsaker.

Alt dette kan lastes ned gratis fra Internett-sidene til Folkehelsa eller bestilles på CD-ROM for 90 kroner, inkludert porto, fra Statens institutt for folkehelse, Postboks 4404 Torshov, 0403 Oslo.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler