Norgeshelsa i oppdatert utgave

Kristin Green Nicolaysen Om forfatteren
Artikkel

Programmet, som er kommet i ny versjon, kan blant annet brukes til å fremstille

temakart, sammenliknende linjediagram og til å gjennomføre enkle statistiske analyser (se Tidsskriftet nr. 14/2000). Norgeshelsa kan brukes direkte fra CD-ROM eller lastes ned fra Internett. Norgeshelsa finner du på hjemmesiden til Folkehelsa: (www.folkehelsa.no/fag/nhis/norgeshelsa.html).

Statens institutt for folkehelse har også

laget en populærvitenskapelig PowerPoint-presentasjon som viser eksempler på bruken av Norgeshelsa og som kan hentes fra denne siden: www.folkehelsa.no/fag/nhis/sistenytt/

Den nye versjonen inneholder nye data om tannhelse, kjønnssykdommer, AIDS, hepatitt, salmonella og kikhoste, selvrapportert helse og sykdom basert på helse- og levekårsundersøkelsene, befolkningstilvekst etter morens opprinnelse og flere data om dødsårsaker.

Alt dette kan lastes ned gratis fra Internett-sidene til Folkehelsa eller bestilles på CD-ROM for 90 kroner, inkludert porto, fra Statens institutt for folkehelse, Postboks 4404 Torshov, 0403 Oslo.

Anbefalte artikler