Årsmøte i Offentlige legers landsforening

OLLs sekretariat Om forfatteren
Artikkel

Årsmøtet holdes onsdag 1. november 2000 kl 0830 på Soria Moria konferansesenter (lille sal), Oslo.

Dagsorden

1 Åpning: Dr.philos Aina Schiøtz: Medisinens sosiale natur – samfunnsmedisinen og legerollen – de historiske forutsetningene

2 Valg av ordstyrere

3 Leders tale

4 Årsmelding

5 Regnskap

6 Budsjett/kontingent

Anbefalte artikler