Akademikerne positive til forslagene

Gunnstein Instefjord Om forfatteren
Artikkel

Det sier An-Magritt Aanonsen, leder i Akademikerne, i en kommentar til Sandman-utvalgets utredning. Men Akademikerne vil ha en grundig organisasjonsmessig debatt før man tar endelig stilling til forslagene.

– Som arbeidstakerorganisasjon er det vanskelig å avstå fra etablerte velferdsgoder. Med den økning vi ser i sykefravær og antall nye uføretrygdede er det imidlertid viktig å vurdere tiltak som kan bidra til å få ned begge deler, mener Aanonsen.

Sandman-utvalgets forslag vil i større grad bidra til å ansvarliggjøre arbeidsgiver samtidig som det legges opp til bedre oppfølging av langtidssykmeldte.

For Akademikerne er det spesielt viktig at en eventuell omlegging av sykelønnsordningen skjermer kronisk syke og de med risiko for stort sykefravær. Det må også sikres skjermingsordninger for fravær som skyldes syke barn. Akademikerne vil se på helheten i tiltakspakken, fordi forslagene inneholder elementer som er avhengig av hverandre for å oppnå en ønsket effekt.

Anbefalte artikler