Les mer om ...

Artikkel

Kvinner og kreft

Tre av fire brystkreftpasienter oppdager sykdommen selv. Kvinner med kreft opplever mange psykososiale og økonomiske problemer viser en undersøkelse blant 851 norske kvinner med brystkreft og gynekologisk kreft.

Et rehabiliteringsopplegg for kvinner med brystkreft økte kondisjonsnivået fra 67 % til 77 % av tilsvarende nivå hos friske kvinner.

Vellykket kreftbehandling – men hva så?

Kreftopererte kvinners psykiske, sosiale og økonomiske forhold

Rehabilitering av kvinner med brystkreft

Smerter og barndomstraumer

En gjennomgang av journalen til 100 smertepasienter ved Haukeland Sykehus viste at 44 av dem rapporterte misbruk eller alvorlig livstraume i barndommen.

Legekontorets pariakaste

Barndomstraumer og kronisk smerte

Cytostatika ved kolorektalcancer

Intravenøs infusjon med 5-FU har vært vanlig ved metastasert kolorektalcancer. Det er nå utviklet nye kjemoterapeutika, også til peroral bruk.

Nye medikamenter i behandlingen av avansert kolorektalcancer

Fluorinerte pyrimidiner i peroral behandling av avansert kolorektalcancer

Hodgkins sykdom

Hodgkins sykdom, som regnes blant de maligne lymfomer, er en relativt sjelden sykdom med interessante særtrekk.

Hva er egentlig Hodgkins sykdom?

Kolorektalkirurgi

Den kirurgiske behandling av kreft i colon og rectum er forbedret.

Åtte av 99 pasienter utviklet postoperative sårinfeksjoner etter kolorektalkirurgi ved Oppland sentralsykehus, avdeling Lillehammer.

Moderne behandling av kolorektalcancer

Postoperative sårinfeksjoner ved elektiv kolorektalkirurgi

Humant papilloma- virus og kreft

Infeksjon med humant papillomavirus er en av de viktigste risikofaktorer for livmorhalskreft. Vaksiner er under utvikling og utprøvning.

Humant papillomavirus som årsak til kreftutvikling

Diabetesetiologi

Med utgangspunkt i førstegradsslektninger til unge personer med type 1-diabetes er det rekruttert 550 personer med høy diabetesrisiko, hvorav 36 i Norge. Disse inngår i en undersøkelse for å se om nikotinamid kan forebygge diabetesutvikling.

Mangelfull insulinfrigjøring ved type 2-diabetes skyldes både genetiske og miljømessige forhold.

Hvorfor er betacellenes insulinfrigjøring mangelfull ved type 2-diabetes?

Genetisk og immunologisk risiko for type 1-diabetes – erfaringer fra en intervensjonsstudie

Diabetesomsorg

– Jeg prøver å unngå ordene pasient og diabetiker, sier Jak Jervell.

Diabetes forekommer hyppig hos ikke-vestlige innvandrere, og omsorg for denne gruppen må ta hensyn til kulturelle og sosiale særtrekk.

Diabetes hos ikke-vestlige innvandrere

Diabetesomsorgens fastlege

Anbefalte artikler