()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Kvinner og kreft

  Kvinner og kreft

  Tre av fire brystkreftpasienter oppdager sykdommen selv. Kvinner med kreft opplever mange psykososiale og økonomiske problemer viser en undersøkelse blant 851 norske kvinner med brystkreft og gynekologisk kreft.

  Et rehabiliteringsopplegg for kvinner med brystkreft økte kondisjonsnivået fra 67 % til 77 % av tilsvarende nivå hos friske kvinner.

  Vellykket kreftbehandling – men hva så?

  Kreftopererte kvinners psykiske, sosiale og økonomiske forhold

  Rehabilitering av kvinner med brystkreft

  Smerter og barndomstraumer

  Smerter og barndomstraumer

  En gjennomgang av journalen til 100 smertepasienter ved Haukeland Sykehus viste at 44 av dem rapporterte misbruk eller alvorlig livstraume i barndommen.

  Legekontorets pariakaste

  Barndomstraumer og kronisk smerte

  Cytostatika ved kolorektalcancer

  Cytostatika ved kolorektalcancer

  Intravenøs infusjon med 5-FU har vært vanlig ved metastasert kolorektalcancer. Det er nå utviklet nye kjemoterapeutika, også til peroral bruk.

  Nye medikamenter i behandlingen av avansert kolorektalcancer

  Fluorinerte pyrimidiner i peroral behandling av avansert kolorektalcancer

  Hodgkins sykdom

  Hodgkins sykdom

  Hodgkins sykdom, som regnes blant de maligne lymfomer, er en relativt sjelden sykdom med interessante særtrekk.

  Hva er egentlig Hodgkins sykdom?

  Kolorektalkirurgi

  Kolorektalkirurgi

  Den kirurgiske behandling av kreft i colon og rectum er forbedret.

  Åtte av 99 pasienter utviklet postoperative sårinfeksjoner etter kolorektalkirurgi ved Oppland sentralsykehus, avdeling Lillehammer.

  Moderne behandling av kolorektalcancer

  Postoperative sårinfeksjoner ved elektiv kolorektalkirurgi

  Humant papilloma- virus og kreft

  Humant papilloma- virus og kreft

  Infeksjon med humant papillomavirus er en av de viktigste risikofaktorer for livmorhalskreft. Vaksiner er under utvikling og utprøvning.

  Humant papillomavirus som årsak til kreftutvikling

  Diabetesetiologi

  Diabetesetiologi

  Med utgangspunkt i førstegradsslektninger til unge personer med type 1-diabetes er det rekruttert 550 personer med høy diabetesrisiko, hvorav 36 i Norge. Disse inngår i en undersøkelse for å se om nikotinamid kan forebygge diabetesutvikling.

  Mangelfull insulinfrigjøring ved type 2-diabetes skyldes både genetiske og miljømessige forhold.

  Hvorfor er betacellenes insulinfrigjøring mangelfull ved type 2-diabetes?

  Genetisk og immunologisk risiko for type 1-diabetes – erfaringer fra en intervensjonsstudie

  Diabetesomsorg

  Diabetesomsorg

  – Jeg prøver å unngå ordene pasient og diabetiker, sier Jak Jervell.

  Diabetes forekommer hyppig hos ikke-vestlige innvandrere, og omsorg for denne gruppen må ta hensyn til kulturelle og sosiale særtrekk.

  Diabetes hos ikke-vestlige innvandrere

  Diabetesomsorgens fastlege

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media