A. Klovning svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg har stor respekt for Tidsskriftet og ønsker med dette å beklage mitt tendensiøse ordvalg. Mine tre spissformuleringer bør sees i den konteksten de ble presentert i foredraget: «Den nye legen» og «den nye pasienten» – «survival of the fittest». Utsagnene var knyttet til én av totalt 34 transparenter, og var ment som et innlegg med ironisk undertone for å skape debatt omkring tradisjonell medisinsk kunnskapshåndtering.

  Målet med det timelange foredraget var å gi en systematisk gjennomgang av «kunnskapskilder» travle klinikere bør ha tilgang til, som The Cochrane Library, som vi gir tilgang til gjennom NettDoktor Pro, www.nettdoktor.no/pro. Foredraget skulle være en liten tankevekker omkring utfordringer «den nye studenten», «den nye legen» og «den nye pasienten» står overfor nå som Internett leder oss inn i informasjonsflommen, eksemplifisert ved om sink har effekt ved forkjølelse.

  Det var uheldig at jeg valgte et spesifikt mål for min kritikk av primærtidsskriftenes vektlegging av kasuistikker, i dette tilfellet Tidsskriftet – jeg kunne like gjerne valgt The Lancet eller BMJ . Poenget mitt var å plassere kasuistikkene i forhold til et hierarki. Grepet av stundens iver hadde jeg en idé om at «overdrivelse fremmer forståelsen» og kunne skape debatt i salen. Resultatet ble at jeg fremførte udokumenterte påstander selv. Jeg beklager nå i ettertid mitt uheldige ordvalg og at jeg brukte tendensiøse vendinger om Tidsskriftet, og jeg ber om unnskyldning for mine respektløse utsagn.

  Poenget med foredraget var å belyse det at vi alle har knapp tid, og at vi i stedet for å sitte ned og lese informasjon som farer forbi, heller bør aktivt søke etter informasjon ut fra problemstillinger som oppstår i vår kliniske hverdag.

  Utsagnet vedrørende Tidsskriftets annonseinntekter ble uttalt etter spørsmål fra salen om hvordan NettDoktor er finansiert. Alle tidsskrifter og nettsteder, inkludert NettDoktor, er i dag reklamefinansiert. Det flotte med dette er at gjør det mulig å tilby medisinsk informasjon gratis til nettbrukere. Det må alltid være klart for leserne at det utøves et skarpt skille mellom redaksjonelt innhold og kommersielle interesser.

  Jeg leser ut fra det Anne Mathilde Hanstad skriver at hun ikke selv var til stede på min forelesning, men fikk dette referert av Einar Johan Tveit, og at hun reagerte med harme. Jeg mener at resten av opplegget mitt var balansert og fornuftig, se foredraget på www.nettdoktor.no/ebm/ebmpki 2000 . Jeg er enig med henne i at Tidsskriftet fyller mange viktige funksjoner for norske leger, og at det var uberettiget av meg å kritisere Tidsskriftet slik jeg gjorde.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media