Rettelse: Kurskrav til spesialiteten samfunnsmedisin

Elisabeth Smith Om forfatteren

Kurskravet i samfunnsmedisin skal ha slik ordlyd:

270 timer innen følgende obligatoriske kurs:

 1. Introduksjonskurs (30 timer)

 2. Grunnkurs i samfunnsmedisin (60 timer)

 3. Statistikk (30 timer)

 4. Epidemiologi (30 timer)

 5. Miljørettet helsevern (30 timer)

 6. Smittevern og vaksinasjon (30 timer)

 7. Forebyggende medisin (30 timer)

 8. Saksbehandling (30 timer)

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Alternativ kursutdanning

Kursutdanningen kan oppfylles alternativt ved gjennomføring av følgende utdanning:

 1. Folkehelseutdanningen ved Universitetet i Tromsø, 1. semester

 2. Masterstudiet i forebyggende helsearbeid, Universitetet i Bergen, 1 år

 3. Helseadministrasjonsstudiet, Universitetet i Oslo, MHA-grad

 4. Master of Public Health

 5. Diploma of Public Health

 6. Diploma of Community Medicine

 7. Master of Science (Community Medicine)

Alle kandidater etter dette alternativ må i tillegg supplere med følgende kurs:

 1. Saksbehandling (30 timer)

 2. Miljørettet helsevern (30 timer)

 3. Smittevern og vaksinasjon (30 timer)

 4. Administrasjon og ledelse (der dette ikke inngår i mastergradstudiet)

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler