Rettelse: Kurskrav til spesialiteten samfunnsmedisin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  I spesialistreglene for samfunnsmedisin i kurskravet publisert i Legeforeningens årbok 2000–2001, side 223, skal riktig timetall for grunnkurset i samfunnsmedisin være 60 timer.

  Artikkel

  Kurskravet i samfunnsmedisin skal ha slik ordlyd:

  270 timer innen følgende obligatoriske kurs:

  • Introduksjonskurs (30 timer)

  • Grunnkurs i samfunnsmedisin (60 timer)

  • Statistikk (30 timer)

  • Epidemiologi (30 timer)

  • Miljørettet helsevern (30 timer)

  • Smittevern og vaksinasjon (30 timer)

  • Forebyggende medisin (30 timer)

  • Saksbehandling (30 timer)

  I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

  Alternativ kursutdanning

  Alternativ kursutdanning

  Kursutdanningen kan oppfylles alternativt ved gjennomføring av følgende utdanning:

  • Folkehelseutdanningen ved Universitetet i Tromsø, 1. semester

  • Masterstudiet i forebyggende helsearbeid, Universitetet i Bergen, 1 år

  • Helseadministrasjonsstudiet, Universitetet i Oslo, MHA-grad

  • Master of Public Health

  • Diploma of Public Health

  • Diploma of Community Medicine

  • Master of Science (Community Medicine)

  Alle kandidater etter dette alternativ må i tillegg supplere med følgende kurs:

  • Saksbehandling (30 timer)

  • Miljørettet helsevern (30 timer)

  • Smittevern og vaksinasjon (30 timer)

  • Administrasjon og ledelse (der dette ikke inngår i mastergradstudiet)

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media