God bok om akutt karkirurgi

Artikkel

Et utvalg av sentrale svenske karkirurger har laget en hendig og anvendelig bok om akutt karkirurgi, primært med generelle kirurger som målgruppe. I tillegg vil både studenter og karkirurger finne boken nyttig. Den har et hendig format, og er en av de svært mange bøker kirurger bør ha i lommen eller lett tilgjengelig. Samtlige av forfatterne av enkeltkapitlene arbeider ved Karolinska Sjukhuset, og kapitlene er bygd over samme lest og henger fint sammen.

Boken er systematisk, lettlest og oversiktlig. Hvert av de 13 kapitlene har korte konklusjoner som innledning. Eksempler i kapittel 3, Akut extremitetsischemi: ”Försena ej op vid omedelbart hotad extremitet.” Og ”Forcera ej op vid viabel extremitet.” Kapitlene Bukaortaaneurysm og Akut extremitetsischemi og flere kapitler om traumatiske karskader i forskjellige organer inneholder mye nyttig informasjon for enhver kirurg. Kapitlet Kärlkirurgiska komplikasjoner er en fin oversikt for dem som driver med elektiv karkirurgi. I appendikset finnes forslag til hva som bør finnes av instrumenter på operasjonsbrikkene for disse pasientene. Det er et godt stikkordregister bak i boken.

Det som tapes på å utgi en slik håndbok, er at det ikke blir en omfattende og fyllestgjørende dekning av feltet. Det er referanser til videre lesing etter hvert kapittel, så man lett kan finne vei for videre fordypning. Den er oppdatert med omtale av trombolytisk behandling, men det savnes omtale av stentgraft i behandlingen i akutte situasjoner. Den har enkle illustrasjoner. Prisen er rimelig, og du får absolutt valuta for pengene. Det er lett å gi en sterk anbefaling av denne boken til alle som skal ta hånd om akutt karkirurgi.

Steinar Solberg

Avdeling for hjerte-, lunge- og karkirurgi

Regionsykehuset i Tromsø

Anbefalte artikler