helsefakta

Artikkel

Lungesykdommer

83,3

61

188

Kjevekirurgi og munnhulesykd.

80,5

4

34

Geriatri

80,1

10

103

Hud- og veneriske sykdommer

79,7

23

184

Urologi

79,6

9

146

Medisinsk mikrobiologi

79,1

11

113

Radiologi

78,5

63

523

Øyesykdommer

78,3

32

371

Øre-nese-hals sykdommer

77,2

34

337

Generell kirurgi

77,1

109

1 227

Klinisk nevro-fysiologi

76,3

3

28

Nevrologi

76,1

28

263

Nevrokirurgi

76,0

6

54

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

75,8

42

646

Barnesykdommer

75,6

38

531

Indremedisin

75,3

102

1 461

Klinisk kjemi

75,2

6

115

Psykiatri

75,0

123

1 054

Revmatologi

75,0

24

150

Fysikalsk medisin og rehabilitering

73,3

9

122

Barne- og ungdomspsykiatri

72,6

9

146

Samfunnsmedisin

71,0

23

572

Ortopedisk kirurgi

70,4

16

461

Endokrinologi

70,3

3

62

Thoraxkirurgi

67,6

5

94

Gastroenterologisk kirurgi

67,0

5

148

Plastikkirurgi

67,0

8

91

Allmennmedisin

66,7

50

2 696

Fordøyelsessykdommer

66,6

5

173

Hjertesykdommer

65,8

9

279

Patologi

62,6

13

190

Anestesiologi

61,7

14

792

  • Kilde: Den norske lægeforenings legeregister per 1.8. 2000.

  • Merk at kun spesialiteter med minst tre døde spesialister i perioden er tatt med i tabellen.

  • Enkelte døde før 1989 er medregnet og en del døde hittel i 2000 er medregnet.

Anbefalte artikler