Cardiologiske procedurer på et lille sygehus

Kommentar og debatt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fylkessjukehuset i Lærdal har et patientgrundlag på 25 000. Medicinsk afdeling har 25 senge samt rådighed over intensivpladser. Der var i 1998 1 400 indlæggelser med 8 226 liggedage, gennemsnitlig liggetid på 5,7 døgn, og en udnytning af sengene på 111 %. Øyeblikkelig hjælp udgjorde 86,6 %. Her præsenteres cardiologisk aktivitet indenfor 12 måneder (1998) samt opnåede cardiologiske procedurer for assistentlæge 12 måneder (1.10. 1998 til 30.9. 1999).

  206 indlæggelser var grundet brystsmerter. Heraf fik 112 patienter diagnosticeret coronarsygdom: 66 akut hjerteinfarkt og 46 ustabil angina. I 1998 var der 2 134 polikliniske henvisninger til cardiologisk udredning.

  Der blev i 1998 udført 868 ekkocardiografier, heraf 167 transøsophageale. Af de transthoracale ekkocardiografier blev 42 udført på børn, heraf to nyfødte. 22 % af de transøsophageale ekkocardiografier og 28 % af de transthoracale ekkocardiografier blev udført akut. I 1998 ble udført 640 arbejds-EKG"er.

  Kun få permanente pacemakere blev indlagt (enkelt- og dobbeltkammer system). Døgnregistrering af hjerterytme udførtes hos 83.

  Assistentlægen har haft fast rotation mellem intensivafsnittet med hjerteovervågning, afdelingspostarbejd med egne visitter og poliklinik med selvstændige polikliniske konsultationer. EKG-optagelser fra indlagte patienter samt mer end 200 EKG"er fra almenpraksis er beskrevet under supervision.

  Assistentlægen har set med på ekkocardiografier og er sjelden blevet superviseret og har sluttet arbejdet selvstændigt. Alle undersøgelser er optaget på video, gennemgået og diskuteret af hensyn til kvalitetssikringen. For at få forståelse for metoden er der foretaget praktiske øvelser på dyrehjerter.

  Assistentlægen har i løbet af perioden deltaget ved 77 arbejds-EKG"er, 187 transthoracale ekkocardiografier og 124 transøsophageale ekkocardiografier. Selvstændigt er udført 180 arbejds-EKG"er, 140 transthoracale ekkocardiografier og 66 transøsophageale ekkocardiografier.

  Assistentlægen har deltaget ved seks ultralydsscanninger af halskar og har selvstændigt udført og beskrevet 35. Der blev udført 10 selvstændige elektrokonverteringer.

  Ved retrospektiv gennomgang af afdelingens protokoller for procedurer sammenholdt med assistentlægens egen protokol, gav 12 måneder et stort antal færdigheder klassificeret indenfor non-invasiv cardiologi. Det rejser spørgsmål om ikke godkendelse af assistentlægetid for indremedicin så vel som for subspecialer, burde vurderes efter endt uddannelsesforløb på basis af oplistede protokoller. Daglige optegnelser over færdigheder kunne fremsendes fortløbende, således at den uddannelsesmæssige værdifastsættelse af den enkelte afdeling til stadighed kunne revurderes og uddannelsesforløb justeres i tide.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media