En god start for diabetikere

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Kursopplegget består av to kurspakker: en for type 1-diabetes og en for type 2-diabetes. Permene, som er kalt En god start, er rettet mot kursledere som skal lære diabetikere og deres pårørende å mestre sykdommen. Programmet er beregnet på diabetikere som har hatt diagnosen i noen måneder.

Prøvefylker

Buskerud, Rogaland, Oppland, Sør-Trøndelag og Troms er prøvefylker for Diabetesforbundets opplegg. Helsepersonell og brukere fra de fem fylkene var i høst på seminar der veiledning som metode var tema. Evalueringen viste at opplegget var målrettet og nyttig for deltakerne.

– Det er viktig at brukere som skal drive opplæring har erfaring og mestrer sin egen sykdom slik at de kan dekke rollen som veiledere, sier Åse Brinchmann-Hansen. Hun er Legeforeningens representant i utvalget som har laget programmet og er ansvarlig for opplæring av dem som skal bruke det. Hun opplyser at det til neste år skal gjennomføres veilederseminar for kursledere fra andre fylker enn prøvefylkene.

Åse Brinchmann-Hansen

Pålagt i lov

Det er den nye loven om spesialisthelsetjenester, som trer i kraft fra 1.1. 2001, som pålegger sykehusene å drive opplæring av pasienter med kroniske lidelser og deres pårørende. Programmet må være på minimum 15 undervisningstimer, og deltakerne må være til stede minst 80 % av tiden. Taksten for slikt arbeid (A97) er 1 120 kroner per pasient når pasienten henvises fra primærlege til opplæring i regi av et sykehus. Programmet må være tverrfaglig og inkludere brukere.

Det er fylkeslagene av Norges Diabetesforbund som har ansvar for kontakten med sykehusene. Ved Aker sykehus og Nordland sentralsykehus er det opprettet lærings- og mestringssentre som forbundet vil samarbeide med. Det samme gjelder Hordaland diabetessenter som samarbeider med Haukeland Sykehus.

Innholdet i permene er godkjent av medisinsk fagråd i Norges Diabetesforbund og eksperter på sykdommen har vært aktive i utarbeidingen av programmet. Norges Diabetesforbund søkte Sosial- og helsedepartementet om midler til å produsere startprogrammene, men fikk avslag. For å dekke utgiftene koster derfor permene 590 kroner hver. De kan bestilles fra Norges Diabetesforbund på telefonnummer 23 05 18 50.

Anbefalte artikler