Hvordan påvirkes helsetjenesten av Internett ?

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Pasienter nøyer seg ikke lenger med hva deres egen lege sier og mener. Innhenting av kunnskap om helse og sykdom er i større grad mulig for pasientene gjennom det amerikanerne kaller den elektroniske helserevolusjon.

  Artikkel

  Selv om det er store forskjeller i regelverk og rammebetingelser mellom norske forhold og det amerikanske leger arbeider under, er det likevel sannsynlig at utviklingen i Europa og Norge vil følge de samme spor som i USA. Konferansen The patients view; How internet chan-ges health care som ble avholdt i mai i år i San Francisco, var i hovedsak rettet mot hvordan pasienters hverdag og pasienters bruk av lege og helsetjenester påvirkes av Internett-tidsalderen.

  Er den amerikanske pasienten online?

  Er den amerikanske pasienten online?

  Beregninger viser at det ved tusenårsskiftet var om lag 133 millioner Internett-brukere i USA. Upubliserte data viser at ca. 70 % av pasientene hadde innhentet helseinformasjon via Internett. En like stor andel hadde ønske om å ha tilgang til sin faste lege over Internett, og en tredel av pasientene som ikke hadde egen lege «online» angav at de vil skifte til en annen lege som var å finne på nettet. Trafikken over nettet til legene skjedde for en stor del i tidsrommet kl 16–21.

  Pasientene var ikke særlig interessert i søk i medisinske tidsskrifter eller databaser, men de fleste ønsket at deres lege skulle sortere ut hvilken informasjon som pasienten hadde best utbytte av å ha tilgjengelig.

  Konsekvenser av online-helsetjeneste

  Konsekvenser av online-helsetjeneste

  En rekke spørreundersøkelser gjort på forskjellige steder i USA viste at en betydelig andel av pasientene først innhentet opplysninger fra Internett før de gikk til sin faste lege med sine plager og sykdommer. Det ble på konferansen pekt på de uheldige sider ved en slik praksis der pasienten blant annet bedriver feilaktig egendiagnostikk.

  Det ble også trukket frem fordeler ved slike online-helsetjenester. Pasienter har gjort undersøkelser og fått svar på spørsmål før de kommer til konsultasjon, noe som medfører at legen kan spare tid ved å få opplysninger fra pasienten med minimal bruk av tid til anamnese.

  Mange pasienter i USA ønsker å kunne fornye resepter, bestille legetime, hente ut svar på undersøkelser og blodprøver når det passet dem best: online.

  Programvare

  Programvare

  På legesenterets venterom had-de mange installert en datamaskin i nettverk der pasientene logget seg på og svarte på opplysninger før de gikk inn til legen.

  Det ble tilbudt programvare på konferansen der datamaskinen ut fra pasientens svar på utvalgte spørreformular fremmer sykehistorien og foreslår videre undersøkelse og utredning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media