Forandre for å bevare

Sykelønnsordningen i Norge har utviklet seg på en helt annen måte enn det som var intensjonen da den ble etablert. Altfor lenge har det vært umulig å føre en åpen debatt om hvorfor sykefraværet i arbeidslivet øker langt raskere enn sykeligheten i samfunnet. Fortielsen av dette og andre av velferdsstatens paradokser har skapt noe av den politiske turbulens vi opplever i disse dager.

Sandman-utvalget (s. 2829, 2837) fremmer konkrete forslag som kan bidra til å redde offentlige trygder for kommende generasjoner. Endringer i sykelønnsordningen må ikke ramme de svakeste mest. Men uunngåelige innstramninger kan ikke gjennomføres uten at noen merker det.

Magne Nylenna

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler