Forandre for å bevare

Artikkel

Sykelønnsordningen i Norge har utviklet seg på en helt annen måte enn det som var intensjonen da den ble etablert. Altfor lenge har det vært umulig å føre en åpen debatt om hvorfor sykefraværet i arbeidslivet øker langt raskere enn sykeligheten i samfunnet. Fortielsen av dette og andre av velferdsstatens paradokser har skapt noe av den politiske turbulens vi opplever i disse dager.

Sandman-utvalget (s. 2829, 2837) fremmer konkrete forslag som kan bidra til å redde offentlige trygder for kommende generasjoner. Endringer i sykelønnsordningen må ikke ramme de svakeste mest. Men uunngåelige innstramninger kan ikke gjennomføres uten at noen merker det.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler