Tradisjonelt om normal og patologisk nevroembryologi

Artikkel

Forfatterne av denne boken henvender seg først og fremst til nevropatologer, patologer og barnenevrologer. Boken er delt i to deler. Den første omhandler sentralnervesystemets normale prenatale utvikling, den andre delen beskriver misdannelser og utviklingsfeil. Vekten er lagt på en beskrivelse av endringer i form og cytoarkitektonikk, dvs. tradisjonell embryologi. Nyere data som belyser cellulære og molekylære mekanismer i utviklingen er bare så vidt nevnt noen steder. Illustrasjonsmaterialet er temmelig rikholdig, men dessverre av ujevn kvalitet både når det gjelder svart-hvitt fotografier og tegninger (alle i svart-hvitt).

Den første delen, som omfatter normal utvikling, lider etter mitt skjønn av å sikte både for høyt og for lavt. For en nybegynner gir denne delen lite, fordi den forutsetter et ganske godt kunnskapsnivå innen nevroembryologi. For dem som har et slikt grunnlag, blir til gjengjeld teksten for tynn og generell, og langt mindre spennende å lese enn mer moderne embryologibøker som prøver å integrere endringer av form med hva som styrer prosessene. Den andre, den patologiske delen, beskriver et stort antall tilstander og er illustrert med tradisjonelle makro- og mikrofotografier. Fremstillingen er rent deskriptiv og nokså tung å lese.

Selv om denne boken utvilsomt inneholder mye informasjon som er relevant for målgruppene, finnes hjernens normale utvikling bedre fremstilt i gode eksisterende lærebøker i embryologi. Når det gjelder patologidelen, finnes det samme stoffet bedre fremstilt i andre lærebøker i nevropatologi.

Per Brodal

Anatomisk institutt

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler