NettDoktor.no og Tidsskriftet

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Undertegnede er hhv. fersk medisinstudent ved Universitetet i Bergen og spesialist i allmennmedisin. Vi undres over påstander Atle Klovning, redaktør av NettDoktor.no, har kommet med om Tidsskrift for Den norske lægeforening overfor helt ferske studenter ved Universitetet i Bergen. Tre dager etter semesterstart ble det ved de prekliniske institutter invitert til en forelesning «som ville gi relevant informasjon i forhold til kollokvieoppgavene». Utover i forelesningen ble det mange vanskelige påstander, og det var kun få minutter til spørsmål. Klovning kom med utsagn som vi synes ikke skal stå uimotsagt.

  «Tidsskrift for Den norske lægeforening er for meg et relativt unyttig fagtidsskrift, som alle medlemmer av Legeforeningen og Medisinstudentforeningen får tilsendt. Og for meg gir ikke det den verdifulle kunnskapen som jeg føler jeg trenger i mitt yrke som doktor.»

  «Jeg mener at ut fra mitt møte med pasientene, som er grunnen til at vi er leger, så gir Tidsskriftet meg nesten ingenting av verdi i mitt møte med fru Hansen som kommer på kontoret mitt. Det er stillingsannonser, det er foreningsnytt, det er de spesielle og sære problemstillingene man aldri møter som vanlig kliniker, og som du ikke får publisert i noen andre tidsskrifter . . .»

  «Legenes tidsskrift har annonseinntekter på flere (. . .) millioner kroner i året. Vi som skriver, bruker timer og dagevis og ukevis på å skrive artikler, og har ingen honorarer for det fra Tidsskriftet.»

  Studenten

  Jeg er forundret over å få presentert så unyanserte påstander. Jeg er forundret over at en mann som utgir seg for å være troverdig, både forsøker å fortelle oss studenter at Tidsskriftet er dårlig, at det er uaktuelt, og at det lever av annonseinntekter. Han insinuerer at «leger flest ikke tenker kritisk når de leser faglig informasjon». Når Klovning ytrer ønske om at studentene «fra første dag skal være kritisk tenkende, fornuftige mennesker», oppnår han neppe det ved å nedvurdere kolleger og Tidsskriftet slik. Dersom Klovning ønsket å fortelle studentene om ulike medisinske informasjonskanaler, kunne han sørget for at en representant fra Tidsskriftet deltok i den samme forelesningen, og at det var satt av mer tid til spørsmål og drøfting etter innlegget.

  Allmennpraktikeren

  Min første reaksjon på referat fra denne «forelesningen» var sinne og skuffelse. Er Klovning avhengig av å desinformere slik om kolleger og Tidsskriftet for å markedsføre sin NettDoktor.no? Min vurdering er at du umiddelbart bør ta tak i dine egne utsagn og «reversere» dem for studentene. Det er urimelig å fremstille oss andre kolleger på dette viset for helt ferske studenter. Hvilke tanker tror du studentene gjør seg om «legeatferden»? Internett er et nyttig arbeidsredskap. Det stiller store krav til oss som fagfolk. Men det er da ikke noen grunn til at vi ikke skal bevare det jeg alltid har oppfattet som Legeforeningens styrke: Både felles faglig forankring og en fagpolitisk base for alle undergrupper av foreningen. Dette tar Tidsskriftet vare på. For meg som allmennpraktiker er det ganske lærerikt av og til også å lese noe som er helt fjernt fra mitt eget fagfelt, det gir en opplevelse av å høre til i en større faglig sammenheng!

  Du oppnådde e…n viktig ting med innlegget ditt: Kritisk tenkning og refleksjon i forhold til dine påstander! Jeg vil ellers råde deg til å lese Tidsskriftet nr. 19/2000. Det kom ut omtrent samtidig med ditt innlegg. Studentens respons var det motsatte av det du ønsket: Han så at Tidsskriftet i aller høyeste grad er relevant, dette nummeret ikke minst for ferske medisinstudenter!

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media