Stor oppslutning om forhandlingskurs

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Ved tariffoppgjøret i år ble det i alle tariffområdene satt av forholdsvis store potter til lokale forhandlinger. Det var derfor god oppslutning rundt Legeforeningens forhandlingskurs i Oslo i august.

  Artikkel

  Forhandlingssjef Øyvind Sæbø hadde først et innlegg om årets forhandlinger, deretter ble deltakerne delt i grupper i forhold til tariffområdene Kommunenes Sentralforbund, Oslo kommune og stat.

  Det var mange livlige diskusjoner. Erfarne tillitsvalgte delte både gode og dårlige opplevelser med mindre erfarne om hvordan få arbeidsgiver til å verdsette den kompetanse og den arbeidsinnsats legene representerer. Saklig og kontinuerlig informasjon er viktig, både forut for og under forhandlingene. Kunnskap om forhandlingsbestemmelser og forhandlingssystemer er et nødvendig verktøy. Interessant er det også å registrere den kreativitet våre tillitsvalgte legger til grunn i forhold til også å kreve lokale ordninger vedrørende seniorpolitikk, tillegg for doktorgrad eller annen kompetanse, samt heving av lokale minstelønnsnivåer for ulike legegrupper.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media