Stor oppslutning om forhandlingskurs

Signe Gerd Blindheim Om forfatteren
Artikkel

Forhandlingssjef Øyvind Sæbø hadde først et innlegg om årets forhandlinger, deretter ble deltakerne delt i grupper i forhold til tariffområdene Kommunenes Sentralforbund, Oslo kommune og stat.

Det var mange livlige diskusjoner. Erfarne tillitsvalgte delte både gode og dårlige opplevelser med mindre erfarne om hvordan få arbeidsgiver til å verdsette den kompetanse og den arbeidsinnsats legene representerer. Saklig og kontinuerlig informasjon er viktig, både forut for og under forhandlingene. Kunnskap om forhandlingsbestemmelser og forhandlingssystemer er et nødvendig verktøy. Interessant er det også å registrere den kreativitet våre tillitsvalgte legger til grunn i forhold til også å kreve lokale ordninger vedrørende seniorpolitikk, tillegg for doktorgrad eller annen kompetanse, samt heving av lokale minstelønnsnivåer for ulike legegrupper.

Anbefalte artikler