I dette nummeret

Redaksjonelt

Magne Nylenna
Preben Aavitsland

Medisin og vitenskap

Ketil Størdal*
Beint Bentsen*
Helge Skulstad*
Bjørn Moum
Ludger Dorlöchter
Espen Kolsrud
Edda Olafsdottir
Gjermund Fluge
Karen Rosendahl
Jan Hatlebakk
Fredrik A. Walby*
Per Borg
Per Håkon Eikeseth
Elsa Neegaard*
Knut Kjerpeseth
Steinar Bruvik*
Helge Waal
Anne Sofie Frøyshov Larsen
Tori Flaatten Halvorsen
Jan Schjøtt
Erik Pomp
Ane Gedde-Dahl
Øivind Hundal*
Turid Dybendal*
Kristin Opedal*
Willy Pedersen
Kristinn Hegna
Liv Merete Reinar
Arnhild Hægeland
Mary Fleming Tollefsen
Wenche Bjørkeng
Torbjørn S. Haugen

Tema

Harald Aarset
Sølvi Skarsvåg
Ragnar Telhaug
Gunnar Qvigstad
Sture Falkmer
Helge L. Waldum
Aasmund Berner
Bjørn Risberg
Bodil Bjerkehagen

Kommentar og debatt

Gry Hay
Jan I. Pedersen
Knut-Inge Klepp
Anne Kjersti Befring
Nils J. Grytten
Berit Tveit
Mette Løkeland-Stai
Johanne Sundby
Rolf Kåresen
Jens Kristian Bø
Sjur Haustveit
Arild Hervik
Steinar Ø. Thoresen

Nyheter og reportasjer

Magne Nylenna
Ingrid M. Høie
Ragnhild Ørstavik
Arvid Mikelsen
Einar Skoglund

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Stine Bjerkestrand Nesje