NSB Reisebyrå som ny samarbeidspartner

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har inngått en samarbeidsavtale med NSB Reisebyrå om levering av reisebyråtjenester. Ambisjonen er at all reisevirksomhet i regi av Legeforeningen med tilhørende organer for fremtiden skal kanaliseres gjennom NSB Reisebyrå. På denne måten vil foreningen kunne oppnå den beste koordineringen av reisevirksomheten, de laveste betjeningskostnadene og de største innsparingene i reisekostnadene generelt.

– Da NSB Reisebyrå ble valgt som ny samarbeidspartner, la vi blant annet vekt på at dette selskapet har et godt utbygd distribusjonsledd i hele landet, inkludert ved universitetene der mye av foreningens kursvirksomhet foregår, sier generalsekretær Harry Martin Svabø.

NSB Reisebyrå vil bistå sekretariatet og medlemmene med både billetter og overnatting. I tillegg vil byrået hjelpe sekretariatet i arbeidet med å oppnå optimale leverandøravtaler. NSB Reisebyrå tilbyr gode hjemmesider på Internett, der reiser kan bestilles direkte, og egne telefonnumre som Legeforeningen kan bruke ved bestillinger.

Sekretariatet arbeider med nye retningslinjer for reisevirksomheten i Legeforeningen som er ferdige i løpet av januar. Medlemmene vil etter dette motta mer informasjon om både reisebyråavtale og nye retningslinjer for reisevirksomheten.

Spørsmål om avtalen kan rettes til Britt Ingebretsen i økonomiavdelingen i Legeforeningen, telefonnummer 23 10 92 17.

Anbefalte artikler