BMJ lanserer elektronisk forhåndspublisering

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  BMJ har lenge markert seg som det mest radikale av de fem store tidsskriftene (JAMA, N Engl J Med, Ann Intern Med, Lancet, BMJ) når det gjelder tilbud og tilgjengelighet i den elektroniske versjonen eBMJ. Nå tillater BMJ også forhåndspublisering på nettet.

  Artikkel

  I forbindelse med det eksperimentelle nummeret av BMJ 13. november 1999 som hadde som tema ny teknologi i medisinen og medisinske tidsskrifter, skrev redaktøren Richard Smith at de fleste tidsskrifter med forskningsartikler vil komme til å forsvinne. Forskning vil bli publisert i elektroniske databaser. De få tidsskrifter som vil overleve, vil ha som oppgave å sortere det som ligger i databasene for å formidle det viktigste til klinikere (1).

  I forbindelse med forslaget om et nytt Internett-basert publiseringsforum for vitenskapelige artikler, e-biomed, var reaksjonene fra de største tidsskriftene stort sett negativ (2). Det er hevdet at slik publisering i mindre grad egner seg for klinisk forskning enn for basalfagsforskning. Det mener imidler-tid ikke BMJ, som nå lanserer nettstedet clinmed.netprints.org (3). Dette er et elektronisk arkiv der forfattere kan publisere sine resultater fra klinisk forskning både før, under og etter at den faglige vurdering av andre gjøres. Nettstedet er resultatet av et samarbeid mellom BMJ Publishing Group og Stanford University Libraries. Man vil sjekke artiklene for brudd på konfidensialitet og for injurier før de legges ut på nettstedet. Deretter kan forfatterne sende artikkelen inn til et hvilket som helst tidsskrift som aksepterer at manuskripter tidligere er publisert elektronisk. Tabell 1 viser en liste over tidsskrifter som alt i dag aksepterer dette.

  Går man inn på nettstedet, møter man først en side som ikke etterlater noen tvil om at man har å gjøre med artikler som ikke har vært gjennom ekstern faglig vurdering (tab 1). Det blir interessant å se om det vil ha effekt på spredningen av informasjonen.

  Tabell

  Tabell 1 Tidsskrifter som aksepterer innsending av manuskripter som har vært publisert elektronisk

  American Journal of Botany

  Biophysical Journal

  BMJ

  British Journal of Ophtalmology

  European Journal of Public Health

  Genetics

  Journal of Accident and Emergency Medicine

  Journal of Biological Chemistry

  Journal of Clinical Pathology

  Journal of Cognitive Neuroscience

  Journal of Epidemiology and Community Health

  Journal of Medical Genetics

  Journal of Medical Screening

  Lancet

  Molecular Biology of the Cell

  Molecular Pathology

  Nature Medicine

  Nature

  Neural Computation

  Occupational and Environmental Medicine

  Pre-Hospital Immediate Care

  Proceedings of the National Academy of Sciences

  Quality in Health Care

  Thorax

  Tobacco Control

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media