Stor pågang fra pasienter ved Feiringklinikken

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Sjeflege Kenneth Nordstrand ved Feiringklinikken gikk med planer om å selge klinikkens hjertelaserutstyr, da han fikk vite at forbudet mot hjertelaserbehandling blir opphevet. Nordstrand sier at departementets avgjørelse betyr at Feiringklinikken likevel vil beholde utstyret.

– Etter at de siste pasientene i forsøksgruppen i TMR-studien ble behandlet i fjor, har vi rett og slett ikke hatt lov å tilby andre pasienter behandlingen. Derfor var vi i ferd med å selge laserutstyret, sier han. Han forteller om mange henvendelser fra pasienter med angina pectoris som ønsker å prøve behandlingsmetoden selv om de vet at den ikke har dokumentert effekt. Pågangen er størst fra pasienter som var med i kontrollgruppen i TMR-studien, og som nå vil ha samme behandling som forsøksgruppen fikk.

– Jeg føler en forpliktelse til å hjelpe disse pasientene. Utsiktene til å få mindre smerter og en bedring av livskvaliteten teller mer for pasientene enn at hjertelaserbehandling har uviss objektiv effekt, sier han.

Pasientene må betale mellom 30 000 og 50 000 kroner per behandling. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, som eier Feiringklinikken, vil imidlertid arbeide for å få støtte slik at pasientene tilbys behandlingen til en lavere pris.

Anbefalte artikler