Leger på langs og på tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.oslo.kommune.no

Vi starter med et par utdrag fra journalen.

Medikamenter ved utreisedagen:

Isoptin tabl. 120 mg × 1. Marevan etter lyst.

GO

Vi forstår at lystprinsippet har fått innpass i den medisinske behandlingen, men det er ikke det vi legger i begrepet «medisinsk humor». Vi sakser med begjær fra de tilsendte velformulerte journalnotater:

Anbefalte artikler