Les mer om ...

Artikkel

Risikabelt å blåse i fløyten?

Det er en moralsk forpliktelse å varsle når man oppdager svakheter eller mistenker uregelmessigheter i helsevesenet. Men hvorfor får mange varslere selv problemer?

Når noen må si ifra

Whistleblower – varsler på norsk

Gastroøsofageal refluks hos barn

Overgangen mellom normal gulping hos barn og patologisk gastroøsofageal refluks kan være uklar. Sykehuset Østfold rapporterer gode erfaringer med pH-målinger i nedre oesophagus. Haukeland Sykehus har i en toårsperiode påvist oesophagusstriktur hos seks barn.

Det oppfordres likevel til tilbakeholdenhet både i utredning og behandling av gastroøsofageal refluks.

Gastroøsofageal refluks hos barn

Reflukssykdom og 24-timers pH-måling i spiserøret hos barn

Oesophagusstriktur som komplikasjon til gastroøsofageal refluks hos barn

Moderne patologidiagnostikk

Fremtidens medisinske behandling forutsettes å bli individualisert i langt større grad enn nå, basert på ny genetisk og cellebiologisk innsikt. Dette vil fordre en mer spesifikk diagnostikk, og i dette nummer av Tidsskriftet starter en artikkelserie om moderne patologidiagnostikk.

Patologidiagnostikk – nå og i fremtiden

Nye diagnostiske metoder ved non-Hodgkins lymfom

Immunhistokjemisk diagnostikk ved bruk av tyramid-signalamplifikasjon

Punksjonscytologi

Heroinmisbruk

Det finnes store kjønnsforskjeller mellom aktive sprøytenarkomane. Hud- og bløtdelsinfeksjoner er vanlige blant injeksjonsmisbrukere.

Kombinasjonen av rusmisbruk og alvorlig psykisk lidelse er en stor terapeutisk utfordring.

Kjønnsforskjeller i bruksmønster og helse blant intravenøse heroinmisbrukere i Oslo

Bruk av metadon i behandlingen av heroinavhengige psykotiske pasienter

Bomskudd – hud- og bløtdelsinfeksjoner i forbindelse med injeksjonsmisbruk

Legemiddelinformasjon

To av fem henvendelser dreier seg om psykofarmaka og andre legemidler som påvirker nervesystemet, viser en evaluering av virksomheten ved regionalt legemiddelinformasjonssenter i helseregion Vest (RELIS Vest).

Hva spør helsepersonell RELIS Vest om og hvor fornøyde er de med svarene?

Barn og unge som selger sex

148 av 10 812 ungdommer i Oslo rapporterer at de en eller annen gang har solgt seksuelle tjenester.

Barn og unge som selger sex

HIV-infeksjon hos barn

Zidovudinbehandling og keisersnitt bør tilbys alle HIV-positive gravide.

Retningslinjer for antiretroviral behandling og oppfølging av HIV-smittede barn presenteres.

Risiko for HIV-smitte

Barn og HIV/AIDS – forebygging, oppfølging og behandling

HIV-screening av gravide i Norge

Anbefalte artikler