Trond Berg Eriksen: Svinger tungen over Helse-Norge

Per Halvorsen Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 1/2000, side 144 – 5, står det i faktaruten at Trond Berg Eriksen er direktør for Senter for medisinsk metodevurdering. Dette medfører ikke riktighet. Feilinformasjonen skyldes en beklagelig ombrekkingsfeil.

Anbefalte artikler